ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
International Education and Training Center

 

     

            นายปิติวุฒิ เจริญลาภ

       ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก

     

    

    

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรและผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักภูฎาน ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยความร่วมมือกับองค์การสหภาพยุโรป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรตามศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ กว่า 140 หลักสูตร เพื่อให้บุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานได้จริงเมื่อกลับประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรและผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักภูฎาน ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยความร่วมมือกับองค์การสหภาพยุโรป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรตามศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ กว่า 140 หลักสูตร เพื่อให้บุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานได้จริงเมื่อกลับประเทศ วันพฤหัสที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
22 มีนาคม 2562
ขอภัยขณะนี้ห้องพักช่วงรับปริญญา ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 3 มีนาคม 2557 ได้เต็มแล้วครับ
ขอภัยขณะนี้ห้องพักช่วงรับปริญญาระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 3 มีนาคม 2557 ได้เต็มแล้วครับรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์โรงแรมใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้แม่โจ้ลำดับ                ชื่อโรงแรม          ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์1แม่โจ้กอล์ฟคลับ&รีสอร์ท (Mae Jo Golf Club & Resort)112 หมู่ 7 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย, เชียงใหม่053-354 431-22ไมล์ด ไซน์ เรซิเด้นซ์ (Mild Sign Residence) 565 ม.5 ถนน เชียงใหม่-พร้าวต.หนองหาร, เชียงใหม่ 50290053-845 0833บี2 รีสอร์ท(B2 Resort)145 หมู่ 5 ถนนวงแหวนรอบ2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง, สันผีเสื้อ, เชียงใหม่,50300053-110 600 4พี.เค.ที อพาร์ตเม้น(PKT Apartment)หลังโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง081-387 2144084-177 43245 รัชนี แอนด์ รีสอร์ท หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 081-4394741 053-499040สรุปการจองห้องพักช่วงรับปริญญา(จำนวนห้องพักทั้งหมด 44 ห้องธรรมดา 4 ห้องVIP)ที่รายการจำนวนห้องหมายเลขห้องวันที่เข้าพัก1แขกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้4 VIP 5 ธรรมดา401-403,406,209-21326 ก.พ.-3 มี.ค.572คณะอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่7 ธรรมดา316-32226 ก.พ.-3 มี.ค.573คณะอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร5 ธรรมดา201-20526 ก.พ.-3 มี.ค.574รศ.ดร.เทพ พงศ์พานิช5 ธรรมดา201-20526 ก.พ.-3 มี.ค.575ผศ.ดร.จีราภรณ์ อินทสาร3 ธรรมดา206-20826 ก.พ.-3 มี.ค.576คุณณัฐนัย วิสิทธิวงค์1 ธรรมดา31525 ก.พ.-3 มี.ค.577คุณปุณณภา แม้นพยัคฆ์3 ธรรมดา303-30526 ก.พ.-3 มี.ค.578คุณลลิตา2 ธรรมดา218-21926 ก.พ.-3 มี.ค.579คุณปณิดา กันถาด3 ธรรมดา220-22226 ก.พ.-3 มี.ค.5710อ.ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์1 ธรรมดา21626 ก.พ.-2 มี.ค.5711คุณนราพร2 ธรรมดา313-31425 ก.พ.-3 มี.ค.5712ผศ.วิชชา ชาลีพรหม1 ธรรมดา21724 ก.พ.-3 มี.ค. 5713คุณสิริยศ ไชยศรี2 ธรรมดา306-30726 ก.พ.-3 มี.ค.5714คุณประพันธ์ ศิริ2 ธรรมดา301-30226 ก.พ.-3 มี.ค.5715คุณสุรีย์ อภิไชย1 ธรรมดา21423 ก.พ.-3 มี.ค.5716คุณแพรวประภา อุปละ1 ธรรมดา21525 ก.พ.-3 มี.ค.57
1 กุมภาพันธ์ 2557
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้