ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
International Education and Training Center

ขอภัยขณะนี้ห้องพักช่วงรับปริญญา

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 3 มีนาคม 2557 ได้เต็มแล้วครับ

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์โรงแรมใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แม่โจ้

ลำดับ

                ชื่อโรงแรม         

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1

แม่โจ้กอล์ฟคลับ&รีสอร์ท

 (Mae Jo Golf Club & Resort)

 

112 หมู่ 7 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย, เชียงใหม่

053-354 431-2

2

ไมล์ด ไซน์ เรซิเด้นซ์

 (Mild Sign Residence) 

565 ม.5 ถนน เชียงใหม่-พร้าวต.หนองหาร, เชียงใหม่ 50290

053-845 083

3

บี2 รีสอร์ท

(B2 Resort)

145 หมู่ 5 ถนนวงแหวนรอบ2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง, สันผีเสื้อ, เชียงใหม่,50300

053-110 600

 

4

พี.เค.ที อพาร์ตเม้น

(PKT Apartment)

 

หลังโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

081-387 2144

084-177 4324

5

 รัชนี แอนด์ รีสอร์ท

 หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 081-4394741

 053-499040

สรุปการจองห้องพักช่วงรับปริญญา

(จำนวนห้องพักทั้งหมด 44 ห้องธรรมดา 4 ห้องVIP)

 

ที่

รายการ

จำนวนห้อง

หมายเลขห้อง

วันที่เข้าพัก

1

แขกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

4 VIP 5 ธรรมดา

401-403,406,

209-213

26 ก.พ.-3 มี.ค.57

2

คณะอาจารย์และผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

7 ธรรมดา

316-322

26 ก.พ.-3 มี.ค.57

3

คณะอาจารย์และผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

5 ธรรมดา

201-205

26 ก.พ.-3 มี.ค.57

4

รศ.ดร.เทพ พงศ์พานิช

5 ธรรมดา

201-205

26 ก.พ.-3 มี.ค.57

5

ผศ.ดร.จีราภรณ์ อินทสาร

3 ธรรมดา

206-208

26 ก.พ.-3 มี.ค.57

6

คุณณัฐนัย วิสิทธิวงค์

1 ธรรมดา

315

25 ก.พ.-3 มี.ค.57

7

คุณปุณณภา แม้นพยัคฆ์

3 ธรรมดา

303-305

26 ก.พ.-3 มี.ค.57

8

คุณลลิตา

2 ธรรมดา

218-219

26 ก.พ.-3 มี.ค.57

9

คุณปณิดา กันถาด

3 ธรรมดา

220-222

26 ก.พ.-3 มี.ค.57

10

อ.ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์

1 ธรรมดา

216

26 ก.พ.-2 มี.ค.57

11

คุณนราพร

2 ธรรมดา

313-314

25 ก.พ.-3 มี.ค.57

12

ผศ.วิชชา ชาลีพรหม

1 ธรรมดา

217

24 ก.พ.-3 มี.ค. 57

13

คุณสิริยศ ไชยศรี

2 ธรรมดา

306-307

26 ก.พ.-3 มี.ค.57

14

คุณประพันธ์ ศิริ

2 ธรรมดา

301-302

26 ก.พ.-3 มี.ค.57

15

คุณสุรีย์ อภิไชย

1 ธรรมดา

214

23 ก.พ.-3 มี.ค.57

16

คุณแพรวประภา อุปละ

1 ธรรมดา

215

25 ก.พ.-3 มี.ค.57

ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2557 11:08:24     ที่มา : ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2097

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรและผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักภูฎาน ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยความร่วมมือกับองค์การสหภาพยุโรป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรตามศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ กว่า 140 หลักสูตร เพื่อให้บุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานได้จริงเมื่อกลับประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรและผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักภูฎาน ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยความร่วมมือกับองค์การสหภาพยุโรป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรตามศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ กว่า 140 หลักสูตร เพื่อให้บุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานได้จริงเมื่อกลับประเทศ วันพฤหัสที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
22 มีนาคม 2562     |      33848