ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
International Education and Training Center

ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

โทรศัพท์ 053-354139-41

โทรสาร 053-354142

Facebook Fan Page