ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
International Education and Training Center

 

     

            นายปิติวุฒิ เจริญลาภ

       ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก

     

    

    

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรและผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักภูฎาน ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยความร่วมมือกับองค์การสหภาพยุโรป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรตามศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ กว่า 140 หลักสูตร เพื่อให้บุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานได้จริงเมื่อกลับประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรและผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักภูฎาน ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยความร่วมมือกับองค์การสหภาพยุโรป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรตามศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ กว่า 140 หลักสูตร เพื่อให้บุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานได้จริงเมื่อกลับประเทศ วันพฤหัสที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
22 มีนาคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย พิธีมอบใบประกาศนีย์บัตรบัณฑิตโรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย พิธีมอบใบประกาศนีย์บัตรบัณฑิตโรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
22 มีนาคม 2562
งานถักทอสายใย รวมใจเนตรระหงษ์ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์
งานถักทอสายใย รวมใจเนตรระหงษ์ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 มีนาคม 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 204 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 มีนาคม 2562
การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 46/2562
การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 46/2562 ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2561ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียวใหม่
17 ธันวาคม 2561
THE 2nd MAEJO - ENGINEO INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY
THE 2nd MAEJO - ENGINEO INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY 14-15 DECEMBER 2018 MAEJO UNIVERSITY, CHIANG MAI, THAILAND
14 ธันวาคม 2561
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ENVIRONMENTAL CONTROL IN CULTIVATION ECP 2018
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ENVIRONMENTAL CONTROL IN CULTIVATION  ECP 2018 9:00 A.M. -16:30 P.M. 29-30 November 2018 International Education and Training Center Maejo University, Chiang Mai, Thailand
29 พฤศจิกายน 2561
MJU SMART UNIVERSITY By KRUNGTHAI DIGITAL PLATFORM
MJU SMART UNIVERSITY By KRUNGTHAI DIGITAL PLATFORM วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 พฤศจิกายน 2561
Warm Welcome & Congratulations on the achievement of Advanced Technical Short-Term Training Courses on November 20th, 2018
Warm Welcome & Congratulations on the achievement of Advanced Technical Short-Term Training Courses on November 20th, 2018ณ ห้องประชุม101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 พฤศจิกายน 2561
Opening Ceremony of International Training Sufficiency Economy Philosophy: Tool for Sustainable Rural Development Wednesday,
Opening Ceremony of International Training Sufficiency Economy Philosophy: Tool for Sustainable Rural Development Wednesday, October 31st, 2018 At Room 203, 2nd Floor of International Education and Training Center
22 พฤศจิกายน 2561
เก็บตกภาพคืนวันที่22 ต.ค. 2561 คอนเสิร์ต พี่ไอซ์ ศรัณยู อบรมผู้นำเยาวชนโรตารี (RYLA) ภายใต้ชื่อโครงการ"ผู้นำ ตระกนักรู้ และเกิดศรัทธา"
เก็บตกภาพคืนวันที่22 ต.ค. 2561 คอนเสิร์ต พี่ไอซ์ ศรัณยู อบรมผู้นำเยาวชนโรตารี (RYLA) ภายใต้ชื่อโครงการ"ผู้นำ ตระกนักรู้ และเกิดศรัทธา"
22 พฤศจิกายน 2561
อบรมผู้นำเยาวชนโรตารี (RYLA) ภายใต้ชื่อโครงการ"ผู้นำ ตระกนักรู้ และเกิดศรัทธา"
อบรมผู้นำเยาวชนโรตารี (RYLA) ภายใต้ชื่อโครงการ"ผู้นำ ตระกนักรู้ และเกิดศรัทธา" ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2561
Warm Welcome & Congratulations on the achievement of Advanced Technical Short-Term Training Courses on October 17th, 2018
Warm Welcome & Congratulations on the achievement of Advanced Technical Short-Term Training Courses on October 17th, 2018วันที่ 17 ตุลาคม 2561ณ ห้องประชุม101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2561
Warm Welcome & Congratulations on the achievement of Advanced Technical Short-Term Training Courses on October 5th, 2018
Warm Welcome & Congratulations on the achievement of Advanced Technical Short-Term Training Courses on October 5th, 2018วันที่ 5 ตุลาคม 2561ณ ห้องประชุม101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2561
อบรมโครงการระบบฟาร์มอัจฉริยะ(Smart Farming)
อบรมโครงการระบบฟาร์มอัจฉริยะ(Smart Farming) วันที่ 3ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2561
โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานปิดโครงการ"พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อผลักดันระบบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)ด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้งไปใช้ปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ และยกระดับการส่งออกลำไยสด"
โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานปิดโครงการ"พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อผลักดันระบบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)ด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้งไปใช้ปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ และยกระดับการส่งออกลำไยสด" วันที่27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2561
งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2561 "รอยทางที่พากเพียร สู่วันเกษียณเกษมสันต์"
งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2561 "รอยทางที่พากเพียร สู่วันเกษียณเกษมสันต์" วันศุกร์ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2561
การอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ
การอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ วันที่ 10-13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม204 ชั้น2 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
22 พฤศจิกายน 2561
อบรมโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำ สำนักงานอธิการบดี
อบรมโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำ สำนักงานอธิการบดี  วันที่17-20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น2 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
22 พฤศจิกายน 2561
การเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นและให้ความรู้การให้บริการ แบบ One Stop Service
การเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นและให้ความรู้การให้บริการ แบบ One Stop Service  วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30น. ห้องประชุม 203ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2561
ดูทั้งหมด
ขอภัยขณะนี้ห้องพักช่วงรับปริญญา ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 3 มีนาคม 2557 ได้เต็มแล้วครับ
ขอภัยขณะนี้ห้องพักช่วงรับปริญญาระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 3 มีนาคม 2557 ได้เต็มแล้วครับรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์โรงแรมใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้แม่โจ้ลำดับ                ชื่อโรงแรม          ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์1แม่โจ้กอล์ฟคลับ&รีสอร์ท (Mae Jo Golf Club & Resort)112 หมู่ 7 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย, เชียงใหม่053-354 431-22ไมล์ด ไซน์ เรซิเด้นซ์ (Mild Sign Residence) 565 ม.5 ถนน เชียงใหม่-พร้าวต.หนองหาร, เชียงใหม่ 50290053-845 0833บี2 รีสอร์ท(B2 Resort)145 หมู่ 5 ถนนวงแหวนรอบ2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง, สันผีเสื้อ, เชียงใหม่,50300053-110 600 4พี.เค.ที อพาร์ตเม้น(PKT Apartment)หลังโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง081-387 2144084-177 43245 รัชนี แอนด์ รีสอร์ท หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 081-4394741 053-499040สรุปการจองห้องพักช่วงรับปริญญา(จำนวนห้องพักทั้งหมด 44 ห้องธรรมดา 4 ห้องVIP)ที่รายการจำนวนห้องหมายเลขห้องวันที่เข้าพัก1แขกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้4 VIP 5 ธรรมดา401-403,406,209-21326 ก.พ.-3 มี.ค.572คณะอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่7 ธรรมดา316-32226 ก.พ.-3 มี.ค.573คณะอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร5 ธรรมดา201-20526 ก.พ.-3 มี.ค.574รศ.ดร.เทพ พงศ์พานิช5 ธรรมดา201-20526 ก.พ.-3 มี.ค.575ผศ.ดร.จีราภรณ์ อินทสาร3 ธรรมดา206-20826 ก.พ.-3 มี.ค.576คุณณัฐนัย วิสิทธิวงค์1 ธรรมดา31525 ก.พ.-3 มี.ค.577คุณปุณณภา แม้นพยัคฆ์3 ธรรมดา303-30526 ก.พ.-3 มี.ค.578คุณลลิตา2 ธรรมดา218-21926 ก.พ.-3 มี.ค.579คุณปณิดา กันถาด3 ธรรมดา220-22226 ก.พ.-3 มี.ค.5710อ.ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์1 ธรรมดา21626 ก.พ.-2 มี.ค.5711คุณนราพร2 ธรรมดา313-31425 ก.พ.-3 มี.ค.5712ผศ.วิชชา ชาลีพรหม1 ธรรมดา21724 ก.พ.-3 มี.ค. 5713คุณสิริยศ ไชยศรี2 ธรรมดา306-30726 ก.พ.-3 มี.ค.5714คุณประพันธ์ ศิริ2 ธรรมดา301-30226 ก.พ.-3 มี.ค.5715คุณสุรีย์ อภิไชย1 ธรรมดา21423 ก.พ.-3 มี.ค.5716คุณแพรวประภา อุปละ1 ธรรมดา21525 ก.พ.-3 มี.ค.57
1 กุมภาพันธ์ 2557
ประชุมเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
ประชุมเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติวันที่ 26-24  พฤศจิกายน พ.ศ.2556ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
การจัดแสดงผลงานภาพถ่ายพรรณไม้งามในโครงการ"พระเมตตา ดุจสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตา แจ่มฟ้าภูพิงค์"
การจัดแสดงผลงานภาพถ่ายพรรณไม้งามในโครงการ"พระเมตตา ดุจสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตา แจ่มฟ้าภูพิงค์"เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษาและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาวันที่ 4-10 ธันวาคม 2556ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
การอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเชียงดาว และ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเชียงดาว
การอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเชียงดาวและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเชียงดาววันที่ 8-9 ธันวาคม 2556ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ ร่วมยินดีเนื่องในงานฉลองวิวาห์สมรส
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ ร่วมยินดีเนื่องในงานฉลองวิวาห์สมรสคุณ ทรงพล บุญชู  และ  คุณ ชลภัสสรณ์ สิทธิชัยนานนท์ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556ที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
วันที่ 17 ก.พ. 55 เวลา 18.00 น. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร ขอเช่าห้องประชุม
1 มกราคม 2557
งานถักทอสายใยรวมใจเนตรระหงษ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนอนุบาล 3
โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์จัดงานถักทอสายใยรวมใจเนตรระหงษ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3วันที่ 17 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
1 มกราคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ จัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Appropriate Technology and Local Knowledge in Agricultural Waste Recycling
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Appropriate Technology and Local Knowledge in Agricultural Waste Recycling ระหว่างวันที่ 7-28 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้และสร้างสุขจากสื่อและกิจกรรม โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้และสร้างสุขจากสื่อและกิจกรรมโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)สนันสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มาหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
1 มกราคม 2557
มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย
1 มกราคม 2557
ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้