ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
International Education and Training Center

โครงสร้างการบริหารงาน

goverment/20111119104835_2011_ietc/Doc_25591128100508_157650.jpg

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

โทรศัพท์ 053-354139,053-875999

โทรสาร 053-354142

Facebook Fan Page