MJU SMART UNIVERSITY By KRUNGTHAI DIGITAL PLATFORM

ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2561 12:10:33     ที่มา : ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 407

กลุ่มข่าวสาร :

MJU SMART UNIVERSITY By KRUNGTHAI DIGITAL PLATFORM

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุม101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด