ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
International Education and Training Center

ประวัติความเป็นมา

goverment/20111119104835_2011_ietc/File20120213151315_7983.jpg

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

โทรศัพท์ 053-354139,053-875999

โทรสาร 053-354142

Facebook Fan Page

ปรัชญา

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

โทรศัพท์ 053-354139,053-875999

โทรสาร 053-354142

Facebook Fan Page

วิสัยทัศน์

goverment/20111119104835_2011_ietc/File20120213153335_204.jpg

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

โทรศัพท์ 053-354139,053-875999

โทรสาร 053-354142

Facebook Fan Page

พันธกิจ

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

โทรศัพท์ 053-354139,053-875999

โทรสาร 053-354142

Facebook Fan Page