การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 46/2562

ปรับปรุงข้อมูล : 17/12/2561 10:08:32     ที่มา : ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 501

กลุ่มข่าวสาร :

การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 46/2562
ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2561
ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียวใหม่

ข่าวล่าสุด